Max 30 biobesökare

Vi följer rekommendationerna om coronaviruset. Några evenemang är inställda, övriga är glest besökta. Ingen risk för trängsel alltså. Dessutom har vi nu endast bordsservering i Cafét. Vill du stödja Tellus i en svår tid, bli Tellusvän för 100 kr. Vi behöver vänner och du får 10 kr rabatt på film i ett år. Swishkod här bredvid eller se andra sätt här: www.tellusbio.nu/tellusvan.

Alla som jobbar på Tellus är symtomfria. Annars stannar vi hemma. Självklart ska du också stanna hemma vid symtom. Åldern 70+ och andra riskgrupper bör inte komma enligt Folkhälsomyndigheten.